Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Foredrag i Trondheim Handelsstands Forening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Trondheim Handelsstands Forening.
Trondheim, 8. mars 1968.

Kilde: Riksarkivet