Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Foredrag ved åpningen av Landbruksveka 1968

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag ved åpningen av Landbruksveka 1968.
Messehallen på Sjølyst, Oslo, 22. mars 1968.

Kilde: Riksarkivet