Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Hilsen ved 50-årsjubileet for Finlands selvstendighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen til president Urho Kekkonen ved 50-årsjubileet for Finlands selvstendighet.
5. desember 1967.

Kilde: Riksarkivet