Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Hilsen ved den svenske Foreningen Nordens 50-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen ved den svenske Foreningen Nordens 50-årsjubileum.
Folkets Hus, Stockholm, 28. februar 1969.

Kilde: Riksarkivet