Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i debatt om Norges forhold til EEC

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i debatt om Norges forhold til EEC.
Stortinget, 25. juni1970.

Kilde: Riksarkivet