Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i finansdebatten 1968

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i finansdebatten 1968.
Stortinget, 6. november 1968.

Kilde: Riksarkivet