Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i trontaledebatten 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontaledebatten 1967.
Stortinget, 14. oktober 1967.

Kilde: Riksarkivet