Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i trontaledebatten 1968

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontaledebatten 1968.
Stortinget, 15. oktober 1968.

Kilde: Riksarkivet