Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1966

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1966 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 110. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 22. juni 1966.

Kilde: www.stortinget.no