Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1967 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 111. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1967.

Kilde: www.stortinget.no