Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1969

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1969 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 113. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 21. juni 1969.

Kilde: www.stortinget.no