Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1970

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1970 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 114. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 26. juni 1970.

Kilde: www.stortinget.no