Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Redegjørelse om nordiske økonomiske samarbeidsplaner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om nordiske økonomiske samarbeidsplaner.
Stortinget, 7. mai 1969.

Kilde: Riksarkivet