Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Redegjørelse om nordiske markedsplaner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om nordiske markedsplaner.
Stortinget, 7. mai 1968.

Kilde: Riksarkivet