Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Redegjørelse om regjeringen Bortens avskjedssøknad 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om regjeringen Bortens avskjedssøknad 1971 (pdf).
Stortinget, 2. mars 1971.

Kilde: www.stortinget.no