Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Svar til representanten Berte Rognerud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Svar til representanten Berte Rognerud.
Stortinget, 7. februar 1968.

Kilde: Riksarkivet