Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Svar til representanten Arne Nilsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Arne Nilsen.
Stortinget, 20. november 1968.

Kilde: Riksarkivet