Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Svar til representanten Tor Oftedal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Svar til representanten Tor Oftedal.
Stortinget, 19. november 1969.

Kilde: Riksarkivet