Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte 1968

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Norsk Bonde- og Småbrukarlags landsmøte 1968.
Dombås, 14. juni 1968.

Kilde: Riksarkivet