Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på Oslo Yrkesskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved avslutningen av skoleåret på Oslo Yrkesskole.
Oslo, 23. juni 1970.

Kilde: Riksarkivet