Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på universitetenes rektormøte 1970

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på universitetenes rektormøte 1970.
Universitetet i Tromsø, 30. mai 1970.

Kilde: Riksarkivet