Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale til Idrettstinget 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale til Idrettstinget 1967.
Oslo, 24. november 1967.

Kilde: Riksarkivet