Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved åpning av den III. Norske Fiskerimesse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av den III. Norske Fiskerimesse.
Trondheim, 14. august 1969.

Kilde: Riksarkivet