Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved åpning av den IV. Neptuniade

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av den IV. Neptuniade.
Bergen, 7. juni 1968.

Kilde: Riksarkivet