Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved åpning av Skinnsenteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av Skinnsenteret.
Oslo, 19. juni 1968.

Kilde: Riksarkivet