Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved festforestilling i anledning Frigjøringsjubileet 1970

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved festforestilling i anledning Frigjøringsjubileet 1970.
Nationaltheatret, Oslo, 7. mai 1970.

Kilde: Riksarkivet