Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved innvielse på Norges Landbrukshøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved innvielse av Auditorium Maksimum på Norges Landbrukshøgskole.
Ås i Akershus, 18. august 1970.

Kilde: Riksarkivet