Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved forfatteren Johan Falkbergets gravferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved forfatteren Johan Falkbergets gravferd.
Røros kirke, 15. april 1967.

Kilde: Riksarkivet