Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved Norsk Journalistlags årsmøte 1968

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved Norsk Journalistlags årsmøte 1968.
Oslo, 27. mai 1968.

Kilde: Riksarkivet