Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved Riksrevisjonens 150-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved Riksrevisjonens 150-årsjubileum.
Oslo, 22. juni 1966.

Kilde: Riksarkivet