Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale i Hovedkomiteen for Naturvernåret 1970

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale i Hovedkomiteen for Naturvernåret 1970.
Oslo, 7. februar 1969.

Kilde: Riksarkivet