Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på Norsk Telegrambyrås 100-årsfest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Norsk Telegrambyrås 100-årsfest.
Hotel Continental, Oslo, 1. september 1967.

Kilde: Riksarkivet