Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Kong Olav Vs trontale 1967-1968 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1967-1968 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 112. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Bjarne Lyngstad.
Stortinget, 3. oktober 1967.

Kilde: www.stortinget.no