Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Kong Olav Vs trontale 1968-1969 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1968-1969 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 113. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Elsa Skjerven.
Stortinget, 2. oktober 1968.

Kilde: www.stortinget.no