Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Kong Olav Vs trontale 1970-1971 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1970-1971 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 115. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Hallvard Eika. 
Stortinget, 2. oktober 1970.

Kilde: www.stortinget.no