Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

1. mai-tale i Tromsø 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

1. mai-tale.
Tromsø, 1. mai 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv