Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved åpning av Idrettstinget 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av Idrettstinget 1971.
Oslo, 26. november 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv