Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsen på Internasjonal konferanse for funksjonshemmede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen på Internasjonal konferanse for funksjonshemmede.
Oslo, 14. juni 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv