Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpning av Jarlsbergutstillingen 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av Jarlsbergutstillingen 1971.
Tønsberg, 4. juni 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv