Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpning av Niderå Trelast A/S

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av Niderå Trelast A/S.
Åmli, Aust-Agder, 26. oktober 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv