Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpningstale på Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpningstale på Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 1972.
Oslo, 21. april 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv