Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag om bedriften og samfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag om bedriften og samfunnet.
Norske Siviløkonomers Forenings høstkonferanse,
Bergen, 4. november 1971.

Kilde:Arbeiderbevegelsens arkiv