Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

EF-foredrag i Brumunddal Sag- og Høvleriarbeiderforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

EF-foredrag i Brumunddal Sag- og Høvleriarbeiderforening.
Brumunddal, 6. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv