Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Redegjørelse om folkeavstemning og regjeringsmakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om folkeavstemning og regjeringsmakt.
8. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv