Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag i Bergens Haandværks- og Industriforening og Bergens Handelsforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Bergens Haandværks- og Industriforening
og Bergens Handelsforening.

Bergen, 21. mars 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv