Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag i Landsorganisasjonens representantskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Landsorganisasjonens representantskap.
Oslo, 27. april 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv