Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag om Norges forhold til EF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag om Norges forhold til EF.
Oslo Arbeiderpartis tillitsmannskonferanse,
Oslo, 1. februar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv