Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte.
Oslo, 21. april 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv