Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på Hedmark Arbeiderpartis årsmøte 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på Hedmark Arbeiderpartis årsmøte.
Elverum, 19. mars 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv