Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på landsmøte i Bekledningsarbeiderforbundet 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på landsmøte i Bekledningsarbeiderforbundet 1972.
Oslo, 26. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv